seyahat sigortası teminatı

Seyahat sigortası, seyahat esnasında ortaya çıkabilecek yolculuk iptalleri, trafik kazaları, uçak seferi gecikmeleri gibi risklere karşı bir çeşit güvence sağlar.

Özellikle yurt dışı seyahatlerine çıkmayı düşünen kişilerin, seyahat belgeleri arasında yer alması gereken önemli evraklardan biri de seyahat sigortasıdır. Vize başvuruları esnasında pek çok konsolosluk tarafından istenen bir belge özelliği taşır.

Seyahat sigortası yaptıran kişilerin, seyahat edilen süre içinde herhangi bir kaza sonucu yaralanma veya vefat halinde oluşan tedavi masrafları, cenaze nakil işlemleri, hasta nakil masrafları, acil ilaç giderleri, acil dönüş masrafları sigorta tarafından karşılanmaktadır.

Seyahat sırasında olası hasarlarda taraflara ödenecek tutar ve alınacak hizmetler belirlenen teminatlara göre değişkenlik gösterebilir.

Seyahat Sigortası Teminatları

Seyahat sigortası yaptıran kişinin, sigorta şirketinden aldığı poliçeler belli ana teminatlar içermekte ve bu teminatlarla ilgili limitlerin sigorta şirketleri tarafından poliçede gösterilmesi gerekmektedir. Seyahat sigortası kapsamına giren teminatlar;

 • Kaza sonucu ölüm
 • Kaza sonucu daimi maluliyet (sakatlık)
 • Yurt dışı seyahatlerinde yaralanma veya hastalık halinde tıbbi tedavi masrafları
 • Seyahat esnasında yaralanma veya hastalık durumunda nakil giderleri
 • Yurt dışı seyahatlerinde yaralanma veya hastalıktan doğan konaklama süresinin uzamasına bağlı giderler
 • Acil ilaç gereksinimine bağlı giderler
 • Yaralanma veya hastalık sebebiyle konaklama süresinin uzaması halinde aile bireylerinden birinin hastaneye ulaşım giderleri
 • Seyahat durumunda sigortalının evinde oluşabilecek herhangi bir hasar sebebiyle eve dönüş masrafları
 • Seyahat halinde iken aile üyelerinden birinin vefatı sebebiyle acil dönüş giderleri
 • Seyahat esnasında vefat durumunda cenazenin nakli ve beraberindekilerin dönüş masrafları
 • Teminat içerisindeki tüm haller ile ilgili acil durum mesaj giderleri
 • Yolculuk halinde kayıp olan bagajın bulunması durumunda sigortalının adresine veya seyahat edilen noktaya gönderilmesi masrafları
 • Tarifeli uçuşlarda bagaj gecikme tazmini.

Ek Teminatlar

Sigorta şirketleri kendi poliçelerinde bu teminatlar dışında ek teminatlar gösterebilirler.

Seyahat Sigortası Süresi

Seyahat sigortası süresi; sigortalının seyahat başlangıç ve bitiş tarihine göre belirlenmektedir. Sigorta süresi yurt dışı seyahatlerinde pasaport teyidi ile sigortalının ülke dışına çıkışı ile başlar ve ülkeye girişinin teyit edilmesiyle sona erer.