tatil planı

İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için belli başlı işlerde çalışmak zorundadırlar. Çalıştıkları bu işlerde iş temposu insanları bedenen ve ruhsal olarak yorabilir. Yorulan kişi yaptığı işten verim alamayacağı için beden ve beyin yorgunluğunun atılması gerekir. Bu yüzden insanlar işlerine belirli süre için ara verirler. Verilen bu araya tatil denilmektedir.

Günümüzde insanlar televizyonlar, gazeteler ve internet sayesinde tatil planlarını önceden yaparlar. Henüz yapılan işe ara vermeden, arama motorları, erken rezervasyon, tur acenteleri sayesinde işe ara verildiğinde gidilecek, gezilecek, kalınacak yerlerin ayarlanması yapılır. Böylece tatil planı hazır olur ve geriye sadece ayarlanan plan gününü beklemek kalır. Bazen, yapılan planlar beklenildiği gibi sonuçlanmaz. İnsanların belirli plan dahilinde beklediği tatili sağlık sorunları ve tatil için onaylanan izin gününün değişmesi gibi sebepler bozabilir.

Sağlık Sorunları Tatil Planını Suya Düşürür

Herkes çıkmış olduğu yoğun iş temposundan sonra eğlenceli, rahat ve düzgün bir tatil geçirmek ister. Bunun için de önceden planlar kurulur. Planın uygulanmaya başlayacağı gün geldiğinde hiç plan dahilinde olmayan şeyler yapılan planın gerçekleşmemesine neden olur. Bunların başında sağlık sorunları gelmektedir. Sağlık sorunları vücut bütününde fiziksel ya da ruhsal olarak meydana gelir.
Kol veya ayak kırılması, çapraz bağların kopması, bileklerde incinme gibi beklenmeyen durumların başa gelmesi aynı zamanda var olan ama bilinmeyen böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, kanser, beyin tümörü gibi hastalıkların tam o sırada gün yüzüne çıkması tatil planının ertelenmesi belki de tamamen gerçekleşmemesi sonucunu doğurur. İzin gününde bu tarz sağlık sorunlarıyla karşılaşıp hastalığın geçmesini umut edip tatil planını bir yerden yakalama isteği, insanı boz yerde yemek arayan hayvan gibi hissettirmektedir. Sağlık sorunları tatil planlarını bozarak izin alınan günlerin yanmasına vesile olur.

İzin Gününün Değişmesi Planları Altüst Eder

İnsanlar çalıştıkları yerlerde kendi üstlerinden izin alarak tatil günlerini belirler. Bazen bazı durumlar belirlenen izin gününün değişmesine neden olur. Mesela, devlet ülkenin içinde bulunduğu durumu göz önüne alarak bir kanun hükmünde kararname ile verilen izinleri iptal edebilir. Ya da şirket, kendi bünyesinde bir zorluk çektiğinde, fazladan bir iş alındığında izni verdiği kişiye bu sebeplerle izin verdiği günlerde ihtiyaç duyulduğunda izni yok sayabilir. Bu durumda izin günü ile planlanan tatil günü birbirinden bağımsızlaşır. Tatil planı, izin gününün belirli nedenlerle değişmesinden dolayı bozulmuş olur.

İnsanların işlerine ara verme vakitlerine belirli tatil planı yapmaları günümüz teknolojisiyle kolaylaşmıştır. Ancak bu kolaylık tatil planlarının sağlık sorunları ve izin günlerinin beklenmeyen nedenlerle değişmesi ile bozulmasını engelleyememiştir. Bu nedenlerin insanların başına gelmesi yaptıkları planın şekil değiştirmesine, umdukları gibi gerçekleşmemesine yol açar.